Tavoitteemme vaalikaudelle
2017-2021

TULEVAISUUDEN KOULUTUS TEHDÄÄN KUNNISSA

Varhaiskasvatus, peruskoulu ja lukiot ovat kuntien keskeisimpiä tehtäviä, jotka antavat pohjan sivistykselle. 
Kokoomuslaiset kunnanvaltuutetut ovat sitoutuneet siihen, että jokaisella on Harjavallassa tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, kehittää itseään ja edetä koulutuksen avulla perhetaustasta tai asuinpaikasta riippumatta. 
Kokoomuksen perustana on, että laadukkaan koulutuksen avulla ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja luomme mahdollisuuden tulevaisuuden kasvulle. Kaupungin on huolehdittava koulutukseen suunnattujen resurssien riittävyydestä. 
Harjavallan Kokoomus haluaa, että jokaisella lapsella on mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen perheen varallisuudesta riippumatta. 

HYVINVOINTI SYNTYY KUNNISSA

Liikuntaharrastukset lisäävät kaupungin vetovoimaa ja parantavat ihmisten terveyden tilaa. Hyvät edellytykset monipuoliseen liikuntaan luovat perustan hyvinvoinnin kasvulle. Jokaisella harjavaltalaisella on oikeus harrastaa. Kokoomus haluaa turvata hyvät liikuntamahdollisuudet ja kannustaa kaikkia liikkumaan. 
Harjavallassa on paljon mahdollisuuksia harrastaa kulttuuria: hieno kirjasto, Cedercreutzin museo, useita kuoroja, kansalaisopiston tarjonta, Huittisten seudun musiikkiopiston koulutus. Kokoomus pyrkii tukemaan monipuolista kulttuuritarjontaa. 

KUNTA ON ELINVOIMAN JA YRITTÄJYYDEN MOOTTORI

Luomalla edellytykset kestävälle yrittäjyydelle, mahdollistamme edellytyksen tehokkaalle työllistymiselle. 
Harjavallan päättäjiltä ja viranhaltioilta vaaditaan uudenlaista ajattelua kilpailuttaa hankinnat järkevinä kokonaisuuksina, jotta myös pienemmät yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuihin. 

VIIHTYISÄ KUNTA ON TOIMIVA JA TURVALLINEN ASUKKAILLEEN SEKÄ YSTÄVÄLLINEN YMPÄRISTÖLLE

Tulevaisuuden viihtyisässä kotikunnassa kiinnitetään erityistä huomiota kaikkien kansalaisten elämänlaatuun ja aktiivisuuden kasvattamiseen. 
Elävä kaupunki kasvattaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys luo turvallisuutta. Kokoomus haluaa olla luomassa turvallista Harjavaltaa. Huolehditaan, että myös tulevinakin vuosina kaupunkimme ympäristöasiat hoidetaan mallikkaasti.